Гаранция и рекламации

Търговската гаранция е в сила 60 (шестдесет) дни, считано от датата на закупуване на стоката и е валидна само за територията на Република България. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. Несъответсвия с договора за продажба (дефекти), даващи основание за рекламация са:

При разлепване или отстраним дефект срокът за извършване на ремонт е 1 календарен месец от датата на предявяване на рекламацията, като времето за ремонт се изключва от гаранцията. След изтичането на този срок, потребителят има право да поиска да му бъде върната заплатената сума или да бъде намалена цената. Съгл. чл.114, (2) и (3) от ЗЗП, потребителят не може да претендира за връщане на сумата или намаляване на цената, ако продавачът се съгласи да отстрани несъответствието в срок или да замени стоката за нова, както и, ако несъотвествието е незначително.

Използвайте вашите обувки по предназначението им. Обувки, върху чиито етикет или кутия няма обозначението “Водоустойчиви/Waterproof/ Goretex membrane” може да пропускат вода. Естествената кожа има пореста структура, която позволява на крака да диша, но не бива да се допуска продължителен контакт с влага- дъжд или сняг. Мокрите обувки трябва да се изсушат бавно, на стайна температура. Не сушете мокрите обувки принудително- на слънце, парно, или друг източник на топлина. Не съхранявайте влажни обувки - не ги прибирайте в кутия или шкаф, преди да са изсъхнали напълно. Почиставйте вашите обувки старателно - с мека кърпа или мека четка. Използавйте винаги подходящ за вида кожа продукт - за лицева кожа - боя за обувки, за велур или набук - специфични за материала спрей и гъба. Проветрявайте вашите обувки редовно. Не изпирайте обувките в перална машина. Не избелвайте вашите обувки и избягвайте контакт с органични разтворители (бензин, ацетон, алкохол и пр). При използването на естествена кожа за хастар на обувката е възможно оцветяване на краката.

Няма да бъдат приемани рекламации, които са в следствие на умишлен опит за увреждане и дефекти, които са в следствие на неправилна употреба и поддръжка.

Частите, които директно се износват при обичайна употреба се изключват от гаранцията: токчета, подметки и връхчета на подметки. Гаранцията не покрива загубени или липсващи елементи, драскотини по тока, подметката и външната или вътрешната страни на обувките, причинени от триене при ходене.

Пропускането на вода не се счита за рекламация съгласно условията на тази гаранция.

Независимо от търговската гаранция, не се отменят правата на потребителя съгласно чл.119 от ЗЗП. Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП независимо от търговската гаранция. Гаранцията се предоставя от "ВЕБ 2012" ЕООД, гр.Самоков, ул. Скакавец 14.

Уважаеми клиенти моля изпращайте обувките почистени!

Рекламация в онлайн магазина се предявява по е-mail, придружена със снимка.