Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как Aquamarine Shoes & Bags третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да Ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно продукти, актуални промоции и други теми в областта на модата.

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Aquamarine Shoes & Bags прилага и с които може да се запознаете по-долу.

Следвайки нашата мисия за прозрачност и коректност, ние бихме искали:

Лични данни

Лични данни са всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител. Такива могат да бъдат електронен адрес, имена, мобилен телефон, адрес по местоживеене, IP адрес.

Банкови сметки и разплащателни карти. Aquamarine Shoes & Bags няма достъп до данните от Вашите банкови сметки и разплащателни карти при извършване на плащане в нашия онлайн магазин. Всички плащания се извършват директно на платформата на обслужващата банка – ПИБ АД https://www.fibank.bg/bg/za-nas/page/3523

Какви данни събираме ние от нашите потребители

Aquamarine Shoes & Bags събира от потребителите на уебсайта си следните лични данни

На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни и защо

Вашите лични данни се съхраняват на наети от нас сървъри в ICN.bg, сертифицирани по ISO/IEC 27001:2013 (https://www.icn.bg/bg/policy/gdpr/), на територията на Република България. Покриването на посочения стандарт гарантира максимална сигурност на данните на нашите потребители.

Aquamarine Shoes & Bags не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предоставим заявени от вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Защита на информацията

Достъпът до информация за Вас и Вашите лични данни е ограничен до служители, действащи под ръководството на Aquamarine Shoes & Bags, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да Ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Прехвърляне на данни

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори
Google: https://privacy.google.com/#
Facebook : https://www.facebook.com/privacy/explanation;
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него или за доставка на закуени продукти от Aquamarine Shoes & Bags.

Контакти и съдействие по въпроси за защита на личните данни - изтриване/ограничение/корекция:

Администратор: "ВЕБ 2012" ЕООД ЕИК 202017388, гр. Самоков, ул. Скакавец 14, България, тел. (+359) 0892 208 276; Отговорник по защита на данните/ Data Protection Officer: Валентина Запронова; email: contact@aquamarineshoes.eu